Ismerje fel!

Könnyű felismerni a könnyező házigombát? Nem mindig. Bár vannak egyértelmű jelek, de van, hogy faanyagvédelmi szakértő munkájára van szükség az azonosításhoz.

Lepényszerűen elterülő termőtest a mennyezeten

Bemutatjuk Önnek azokat a tüneteket, melyek gyanúra adhatnak okot.

Minél többet tapasztal e jelek közül, annál nagyobb az esélye, hogy könnyező házigomba-fertőzte meg épületét.

Fontos tudnia, hogy gombafertőzés bárhol előfordulhat, pincétől a padlásig – nincs olyan hely, ahol ne tudna megtelepedni. Ott lehet a fafödémeken, a befalazott, vagy fallal érintkező gerendákon, pincékben, fafödémeken, a szakszerűtlenül lebetonozott vagy talajjal érintkező padlóburkolatokon. Az ajtókon, ablakokon, fahulladékokon, dohos, párás helyiségekben.

A gombaspórák léghuzattal, cipőtalpra, ruhára jutva bejutnak az épületbe, a terjeszkedő gomba előbb hajszálnál is vékonyabb hifái először szabad szemmel nem láthatók. Később amikor már előrehalad a fertőzés pókhálószerű, fehér, majd gyökérszerűen megvastagodó, szürkés színű fonalakat növeszt a gomba, faanyag után kutatva.

Első fázis:

Gombaspóra kerül be az épületbe, amiből akár egy szem is elegendő, hogy belobbanjon a fertőzés. A mikron méretű spóra csak akkor látható, ha a termőtestből egyszerre milliónyi szóródik szét. Ilyen mértékű kiszóródás csak a gombafertőzés előrehaladott stádiumban látható. Viszonylag ritkán találkoznak vele a tulajdonosok. A spórák a penészes, vagy más gombák által bontott faanyagon 25-30% nedvesség hatására szinte megállíthatatlanul csírázásnak indulnak.

Ha ilyet lát a pincében (vagy bárhol), akkor ne várjon, kérje mielőbb segítségünket.

Első fázis
Második fázis

Második fázis:

Bármennyire is annak tűnik, ez bizony nem egy ártalmatlan pókháló, bár az avatatlan szem annak hinné. A csírázás után a spórák hifákká fejlődnek. A hifák a fa sejtjeibe hatolva megkezdik a korhasztást, a fa lebontását. A vékony fehér szálak szinte láthatatlanul növekszenek, és gyakran vattapamacs-szerűen belepik az aljzatot. A faanyag gyakran nagy köbökben, rövid idő alatt kezd darabjaira töredezni.

Harmadik fázis:

A növekvő hifák 1-6 mm vastagságú, meghajlítva pattanva eltörő micélium kötegekké állnak össze, melyek méterekre képesek elkúszni, vastag tégla- és betonfalakat, födémeket is átszőnek, csempék, burkolatok alatt akár évekig is láthatatlanok maradnak. Ebből egy cérnányi is elég, hogy egy szakszerűtlen gombairtás után kiújuljon a fertőzés.

Ha ilyet lát a pincében (vagy bárhol), akkor ne várjon, kérje mielőbb segítségünket.

Harmadik fázis
Negyedik fázis

Negyedik fázis:

A mikroszkópikus méretű spórából, a pókhálószerű, majd szürke fonalakból végül ez lesz: szélein húsos karimájó, középen rozsdabarna srórák milliárdnyival teli termőtest. A termőtest igen változatos alakú lehet, pényszerű vagy konzolos, aljzatra terülő vagy attól elálló. Termőtestet csak ott nő, ahol a gomba nagyon jól érzi magát, de olyankor több négyzetmétert is beteríthet.

A termőtestből kiszórt spórák milliónyit bárhova elviszi a huzat, vagy a cipőnk talpa. A pincéből a lakásba, egyik helyiségből a másikba, a saját lakásából a szomszédba és fordítva. Ezt követően pedig minden kezdődik előről, csak éppen sokkal kiterjedtebb mértékben. Ezt végül a tulajdonosok pénztárcája sínyli meg.

Könnyező házigomba cipőben

Vannak más gyanúra okot adó jelei is annak, hogy könnyező házigombával van dolga:

  1. Nedves, lezárt, nem szellőző helyiség(ek). Társasházak esetében nagyon gyakori (de ismételjük, előfordulhat bármely épületben), hogy a könnyezőházigomba-fertőzés lezárt, tárolóként használt vagy lomos, de kiszellőzetlen pincékben üti fel a fejét.
  2. A nyirkosság már önmagában beszédes: a gomba jelenlétére vagy megtelepedésének kockázatára utalhat. A dohos szag is jelezheti a könnyező házigombának kedvező közeget – de lehet ártalmatlan jelenség is.
  3. Esetenként jellegzetes, erős gombaszag is tapasztalható, ez már nagyobb eséllyel utal könnyező házigomba jelenlétére.
  4. Könnyezőházigomba-fertőzés a szomszédban. Ha tudomást szerez róla, hogy a szomszédos helyiség vagy épület könnyező házigombával fertőződött meg, okkal gyanakodhat. A gomba ugyanis évente akár több méternyi távolságot képes növekedni, és így könnyedén átterjed a szomszédos épületekre, illetve a társasházak földszinti, majd emeleti lakásaira is. Könnyezőházigomba-fertőzésről hallott a közelben? Jobb a bizonyosság – amit csak egy szakértő szem nyújthat.
  5. Szakszerűtlen kivitelezés, gombás, bontott faanyagok, építőanyagok beépítése. Gyakran tapasztaljuk, hogy az építőipari kivitelezés során elkövetett szakszerűtlenségek és gondatlanságok könnyezőházigomba-fertőzéshez vezetnek. Mi jelent kockázatot? Lényegében maga a nedves fa: befalazott, elföldelt, bontott és másodlagosan beépített faanyagok, légmentesen leburkolt és kiszellőzni nem képes beépített faszerkezetek. A már gombás épületből kibontott és máshova beépített téglák, kövek is veszélyt jelentenek. Ezek bizony időzített bombaként ketyegnek: a fertőzés bármikor felüthet a fejét.
  6. A padlástér lefóliázása, fafödémek lebetonozása. Olykor a legnemesebb szándék is visszaüthet, pontosabban a könnyező házigomba támadásához vezet. Ha beázás után a padlásfödémet fóliával takarjuk le, a nedvességtől lehet, hogy megszabadulunk, de egyben meghívót adunk át a könnyező házigombának. A helyiségből jövő páraterhelés és a födémbe beszivárgott nedvesség alatt együtt megteszi a hatását: terepet ad a gomba elszaporodásához. A padlástér szellőzésmentes lefóliázását tehát egyszerűen kerülni kell. A fafödémek, fa padlóburkolatok lebetonozása ugyancsak a könnyező házigombának kedvez – ha mégis megtörtént, az a gombafertőzés kockázatát hordozza magában.

És van, hogy amit Ön lát, az gomba is, káros is – de nem könnyező házigomba.

Nem minden farontó gomba könnyező házigomba, de minden könnyező házigomba farontó gomba. Azaz vannak más gombafajok is, melyek a faanyagot károsítják: a pincegomba, a fenyő lemezesgomba, házi kéreggomba, stb. A könnyező házigomba felismerése, más fajoktól való elkülönítése sem egyszerű feladat, de kiirtása sem gyerekjáték, mindenképp gyakorlott faanyagvédelmi szakembert, alapos munkát igényel. (Ha nem biztos benne, hogy mivel van dolga, kérje hozzáértő segítségét.)

Összefoglaljuk, honnan ismerheti fel a könnyező házigombát:

Mobirise

Elérhetőség

+36 20 319 94 52
konnyezohazigomba@gmail.com

Címünk:


Budapest


© Copyright 2019 konnyezohazigomba.hu - All Rights Reserved - By Webshopbirodalom KFT